Přejít k hlavnímu obsahu

AŽ KUKAČKA ZAKUKÁ, 21. 9. – 31. 10. 2023, Kaple Holyně

AŽ KUKAČKA ZAKUKÁ, 21. 9. – 31. 10. 2023, Kaple Holyně

Aneb rekviem pro koně
Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena roku 1861 jako projev vděčnosti místní statkářky Marie Novotné-Malé za to, že její lidé, vracející se z pole, přežili bez úhony úder blesku, který zasáhl jejich povoz. Jediný, kdo nepřežil, byl kůň. A právě jemu je výstava věnována.

 

Z rozhovoru s koněm

Rozdíl mezi námi a člověkem je zanedbatelný, a stává se čím dál tím naléhavějším tento rozdíl úmyslně a vědomě zanedbávat.

Umožnit člověku návrat k příležitostné bipedii a trvalé kvadrupedii.
Umožnit chov člověka koňmi. Velké výběhy, květnaté louky, prosím nekrmit!

ChatGPT: Prosím, mohu pokračovat v případě, že byste chtěly více textu.

Nalézt cestu napříč časem, abychom konečně mohli přestat obdivovat mystérium hroutícího se Nietzscheho, kterak poněkud neoriginálně na veřejnosti napodobuje některé postavy z Dostojevského románů tím, že v podvečer 3. ledna 1889 slzami skrápí svůj veleknír objímajíc koně, kterého bičíkem do krve mlátí kočí na Via Po v Turíně, a udělat to, co bylo v onu chvíli podstatné a zásadní: nemilosrdně zpráskat kočího.

Vypřáhnout koně, sundat postroje, zahodit otěže, přetrhnout bič, odstranit podkovy.

ChatGPT: Prosím, dejte mi vědět, pokud máte další pokyny nebo změny k textu.

Chápat koně jako pars pro toto a podobně přistupovat ke všemu, co kdy bylo člověkem svázáno, ochočeno, zlomeno, vytěženo, využito, zničeno.

Omlouvat se za Trojského koně. Omlouvat se na každém kroku.

Aplikovat koňskou dávku empatie. Postavit vztah člověka a koně na principu hry a spoluúčasti. Zvíře nezlob se, hra na schovávanou. Přebírání. Voda, pavouk, kolébka, obálka nás spojují.

Sedíte-li na kozlíku nebo na seně v žebřiňáku, tak za bouřky vstaňte a v ruce držte jakýkoli kovový předmět tak, aby převyšoval vůz táhnoucího koně. Nastal čas shodit člověka ze sedla, konečná zastávka, prosíme vystupte.

ChatGPT: Prosím, dejte mi vědět, pokud chcete text ještě dále rozvinout nebo upravit.

Roman Dergam

 

bubahof.com

Štítky